Módosul a GINOP-2.3.2-15 felhívás2016. Január 08. 15:05

Módosul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelent "Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" című (GINOP-2.3.2-15 kódszámú) Felhívás. A több, technikai jellegű módosulás mellett bővült a támogatást igénylők köre, a nem hiánypótoltatható szempontok listája, a szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások pedig kiegészültek.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

A módosítások a Felhívás alábbi pontjait érintették:

1. A Felhívás 4.1 pontjában (Támogatást igénylők köre) a módosítást követően rögzítésre került, hogy a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó magán felsőoktatási intézmények is igényelhetnek támogatást, illetve támogatást igénylő – konzorciumi tag – kizárólag az lehet, aki rendelkezik a Közép-magyarországi régió területén kívül magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

2. A Felhívás 4.4.1 pontja (Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok) kiegészült azzal, hogy "A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal töltötte ki. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség."

3. A Felhívás 5.5 pontjában (Az elszámolható költségek köre) a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” között, az alapkutatási szolgáltatások esetében a szolgáltatást nyújtóval szemben elvárásként került rögzítésre, hogy minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező, a támogatási kérelem benyújtásakor és a feladat megvalósítása alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal kell rendelkeznie. A Felhívás ugyanezen 5.5 pontjában az igénybe vett szolgáltatások projektösszköltséghez viszonyított korlátja 5%-ról 15%-ra lett felemelve.

4. Ezen felül egyéb technikai jellegű módosítások, pontosítások történtek a Felhívás következő pontjaiban: 3.1; 3.2.1; 3.2.3; 3.3.2; 3.4.1; 3.6; 3.8; 4.1; 4.2; 4.4.1; 5.5; 5.6, 5.8; 5.9; 6; 8.1.

Forrás: www.palyazat.gov.hu


Vissza a hírekhez