Módosult a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztést támogató felhívás2016. Február 25. 14:35

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a Felhívás tartalomjegyzéket követő, ÁÚF-re vonatkozó hivatkozása:

„A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.”

2.    A Felhívás 3.4.2 pont első bekezdése a következőre változott:

„Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. foglaltaktól eltérően az alábbi feltételeknek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig.”

3.    A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre pont „Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:” pontja kiegészítésre került:

„önkormányzati költségvetési szerv (önkormányzati hivatal) 325”

4.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül az 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” a) pontja:

a)    „a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.”

5.    Jogszabályváltozás miatt törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül az 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” c) pontja:

c)    „a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

6.    Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 2. „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” e) és f) és pontja.

e)    „A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.
f)    „A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését.”

7.    A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 10.1 pontja kiegészítésre került az alábbival:

„A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”
8.    A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 2.3 és 4.2 pontjai duplikálás miatt törlésre kerültek, a törlésre kerülő pontokat a szempontrendszer egyéb szempontjai már ellenőrzik:

„A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.”
„A projektadatlapon a mérföldkövek a felhívás feltételrendszere és megadott határidői szerint kerültek tervezésre.”

9.    Jogszabályváltozás miatt a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontján belül a szállítói finanszírozás esetén biztosítandó szállítói előleg mértéke 30%-ról 50%-ra emelkedett.

10.    Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton kiegészült az alábbi előírással:

„A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”

11.    Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei címsor kiegészítésre a került a következővel: „(saját  teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete szerint).”

12.    Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi bekezdés:

„A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai” című mellékletében meghatározott egységárak alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.”

13.    A Felhívás 5.5 pontjában a napidíj egyszerűsített elszámolásának jogszabályi hivatkozása jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre módosult.

14.    A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) valamint a 12. ponttal

d)    „„A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben”

„12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények.”

15.    A „Kommunikációs csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” –ra.

16.    Közzétételre került a felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” c. melléklete.

17.    Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Somogy megye területspecifikus mellékletében az 1.2 A rendelkezésre álló forrás ponton belüli táblázat „egyéb megyei szereplő” elnevezése módosításra került „Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg”-re.

18.    Zala megye területspecifikus mellékletében közzétételre került a területspecifikus szempontok.

19.    Bács-Kiskun, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területspecifikus melléklete 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának várható határideje és módja ponton belül a benyújtási határidő 2016. április 4-re került módosításra.

20.    Pontosításra került a Magyar Államkincstár elérhetősége az alábbi területspecifikus mellékletekben:

•    Bács-Kiskun megye
•    Baranya megye
•    Békés megye
•    Borsod-Abaúj-Zemplén megye
•    Csongrád megye
•    Fejér megye
•    Győr-Moson-Sopron megye
•    Heves megye
•    Jász-Nagykun-Szolnok megye
•    Komárom-Esztergom megye
•    Nógrád megye
•    Somogy megye
•    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
•    Vas megye
•    Veszprém megye
•    Zala megye

Forrás: www.palyazat.gov.hu


Vissza a hírekhez