Módosult a megváltozott munkaképességű emberek támogatása című felhívás2016. Március 10. 14:35

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című (VEKOP-7.1.3-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosításra került a Felhívás tartalomjegyzéket követő, ÁÚF-re vonatkozó hivatkozása:

„A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.” 

2.    Módosult a jogszabályi hivatkozás az 1.3 pontban:

„A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.20.) Korm. határozat jóváhagyta a Megváltozott munkaképességű emberek támogatása kiemelt projektként történő megvalósítását..”

3.    Felhívás 3.2 pontjának 3. számszerűsíthető szakmai elvárások eredmény leírása a következőre változott:

„A felkészítés keretében a résztvevő ügyfelek munkaerő-piaci, illetve szakmai ismeretei bővülnek.”

4.    Felhívás 3.2 pontjának „A projekt tervezése során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni” alpontja a következőre változott:

 

1.    mérföldkő: A projekt zavartalan megvalósításához a szükséges informatikai hátteret legkésőbb támogatási szerződést követő 6 hónapon belül biztosítani szükséges.
2.    mérföldkő: Programba bevont személyek számának a támogatási szerződés aláírását követő 8 hónapon belül el kell érnie a tervezett 25%-át.
3.    mérföldkő: Programba bevont személyek számának a támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül el kell érni a tervezett 50%-át.
4.    mérföldkő: Programba bevont személyek számának a támogatási szerződés aláírását követően 16 hónapon belül el kell érnie az 1250 főt.

 

5.    Felhívás 3.5.1 Indikátorok pontjában a célértékek 1050-re változtak és a PR711 indikátor esetében a mértékegység Fő-re változott:

6.    Felhívás 4.1 pontjában a jogszabályi hivatkozás aktualizálásra került:

„A felhívásra az 1011/2016. (I.20.) Korm. határozatban megjelölt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adhat be támogatási kérelmet.”

7.    4.4 pont első bekezdésre pontosításra került:

„A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.”

8.    Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” a) pontja:

a)    „a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.”

9.    Jogszabályváltozás miatt törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” c) pontja:

d)    „a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

10.    Az 5.7 Az elszámolható költségek mértéke, illetve arányára vonatkozó elvárások pont az alábbiakra változott:

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus
Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)
5%
8,5%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
1%
Projektmenedzsment
2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
0,5%
Rezsi
1%
Tartalék
10%
 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

11.    A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) valamint a 12. ponttal

e)    „„A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben”
„12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények.”

Forrás: www.palyazat.gov.hu


Vissza a hírekhez