Módosult a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás2015. November 27. 11:19

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

A módosítás a Felhívás alábbi pontjait érintette:

1.      Technikai módosítás történt a Felhívás 3.2.1 „Általános elvárások” című pontjában.

2.      Pontosításra, illetve kiegészítésre került a Felhívás 3.2.4 „Kötelező vállalások” pontja, ennek megfelelően amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelemben 30%-ot meghaladó arányú üzleti hasznosíthatóságot vállal, úgy az üzleti hasznosíthatóság jelölt mértékű teljesítése minősül kötelező vállalásnak.

3.      Kiegészítettük a Felhívás 3.4.1 „A projekt területi korlátozása” pontját azzal, hogy a megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezésére, illetve a projekttel azonos, vagy szomszédos megyében állandó/ideiglenes lakcímmel nem rendelkező munkavállalók esetében is biztosítani kell a projekthelyszínen történő foglalkoztatást igazoló dokumentumok rendelkezésre állását.

4.      Módosult a Felhívás 4.3 „A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című pontja, ennek megfelelően az első értékelési szakasz záró dátuma 2016. január 11-re változott.

5.      Technikai módosítás történt az 5.5.1 1) a) pontban.

6.      Pontosításra került a Felhívás 5.3 „A támogatás mértéke, összege” című pontja.

7.      Módosítottuk az 5.9.1 „A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok” című pontban a regionális beruházási támogatás kategória megfogalmazását, ennek megfelelően az induló beruházás fogalma kiegészült olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházással, amely új létesítmény létrehozatalát eredményezi, vagy egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.


Vissza a hírekhez