Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai2016. Február 26. 09:56

Felhívjuk a Projektgazdák figyelmét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaihoz kapcsolódó öt output indikátor (PO20; PO21; CO36; CO37; CO38) adatlapja tekintetében korrekció történt.

A fejlesztett vagy újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma indikátorok tekintetében a közelmúltban megjelenő új jogszabály alakította át teljes egészében ezen ellátási formát, így a családi napközik támogathatósága a jogszabály rendelkezéseivel összhangban került ki a felhívásokból, valamint a jogszabály által újonnan bevezetett ellátási formák bekerültek, amelyekről az adatlapok tartalma kellő információt nyújt.

A jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság indikátor adatlapja tekintetében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyilvántartása a mérvadó, mind a lakosság definiálásakor, mind az igazoló dokumentum meghatározásakor.

Az városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek indikátor esetében a korábban meghatározott referenciaérték került csökkentésre, az integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága indikátor kapcsán pedig egy jogszabályi hivatkozás került pontosításra.

Kérjük, hogy az itt megnevezett indikátorok definíciós adatlapjainak tartalmát szíveskedjenek aktuálisnak tekinteni.

Forrás: www.palyazat.gov.hu


Vissza a hírekhez